Meškanie letu resp. zrušený let, čo by ste mal …

Viete o tom, že letecké spoločnosti sú povinné vás odškodniť pri meškaní letu, alebo zrušení letu? Letecké spoločnosti často neradi informujú o tejto svojej povinnosti a cestujúcim tak často vznikajú vysoké náklady, ktoré znášajú sami. Letecké spoločnosti by mali zo zákona cestujúcich odškodniť v zmysle určitých pravidiel daných európskou úniou.

Celé hodiny strávené na letisku, čakaním na zmeškaný let, alebo hľadanie náhradného letu, môžu byť skutočne nepríjemné až frustrujúce. Je to tiež ale aj finančné bremeno.

Najmä ak ste menej jazykovo zdatný, alebo nemáte na mieste dostatok času a možností, nemusíte mať možnosť nárokovať si kompenzáciu. Takéto chvíle sú často stresujúce, a teda v danej chvíli si nemusíte uvedomiť svoje nároky. Ak ste mladá rodina s malými deťmi, určite máte na letisku iné starosti, ako v danom momente riešiť kompenzáciu. Letecké spoločnosti a cestovné kancelárie navyše často „pozabudnú“ informovať o možnosti kompenzácie. A práve pre vás existuje Slovákmi vytvorená služba ClaimWin.eu dostupná v slovenčine, so slovenskou podporou.

Na základe nariadenia o európskych právach cestujúcich je presne stanovený proces kompenzácie pri meškaní alebo zrušení letu, so všetkými súvislosťami a podmienkami.

Pre náhradu zmeškaných letov je najnižšie možné oneskorenie tri hodiny alebo viac na vašom cieľovom letisku. To znamená, že zrušenie alebo viac hodinové oneskorenie letu môže oprávniť cestujúceho na kompenzáciu až do výšky 600 EUR.

Ak mimoriadne okolnosti, ako napríklad štrajk alebo nepriaznivé počasie, spôsobili oneskorenie, ktoré viedlo k vynechaniu spojenia, letecká spoločnosť nie je povinná zaplatiť cestujúcemu náhradu, čiže nárok na odškodné nevzniká. Mechanická porucha zistená pri pravidelných kontrolách údržby sa však vo všeobecnosti nepovažuje za mimoriadnu okolnosť, čo znamená, že cestujúci, ktorí nakoniec z dôvodu mechanickej alebo technickej chyby zmeškali spojovací let, prípadne si to „odsedia“ na letisku, majú nárok na náhradu škody.
Vďaka službe ClaimWin.eu získate pomoc pri uplatnení si kompenzácie v prípadoch ako meškanie letu, odopretie nástupu do lietadla, zrušený let alebo zmeškanie nadväzného letu. Získajte rýchlu pomoc so službou ClaimWin.eu. Starostlivý personál vám pomôže so získaním odškodnenia od leteckej spoločnosti. A čo je pre Slováka najdôležitejšie, za ich právny support platíte len v prípade, že Vám bude kompenzácia uznaná. Ináč sú ich služby ZADARMO.