RSJ services – profesionálne výškové pr …

https://www.rsj-services.sk

Výškové práce vykonávame profesionálne podľa vašich požiadaviek a vzájomnej dohody. Realizujeme umývanie okien, výkladov, akýchkoľvek presklených plôch. Montážne a demontážne práce, spilovanie stromov a pod. Neváhajte nás kontaktovať.

Email: info@rsj-services.sk