BOZP, Požiarna ochrana, GDPR a kontrola hasiacich …

https://keda.sk

Ponúkame komplexné služby:
– bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – BOZP (školenia, dokumentácie)
– ochrana pred požiarmi – PO
(školenia, dokumentácie, obhliadky, značenie)
– kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
– ochrana osobných údajov – GDPR
(kompletná dokumentácia, zodpovedná osoba)

Email: keda@keda.sk