Harmonické bývanie v príjemnom prostredí

Harmonické bývanie v príjemnom prostredí a pritom na dosah centra Bratislavy nemusí byť len nesplniteľným snom. Ponuka bytov a domov v hlavnom meste sa môže zdať na prvý pohľad široká, ak sa však začnete intenzívne zaujímať o nové bývanie pre vás a vašu rodinu, zistíte, že mnohé projekty majú rôzne zápory.

Pre niektorých môže byť problémom lokalita, vzdialenosť, pri iných môže byť prekážkou neúmerne vysoká cena.

Projekt „Podunajská brána“ v Podunajských Biskupiciach ponúka pozemky na výstavbu domov a radové domy v podobe moderného mestského bývania s pridanou hodnotou vlastnej záhrady. Tento výnimočný projekt vám umožní využívať benefity rodinného domu, vlastnej záhrady a to všetko na dosah kompletnej občianskej vybavenosti a centra Bratislavy.

Vlastné studne sú veľmi rozšírenou súčasťou moderných záhrad. Šetria peniaze a ponúkajú kvalitnú a čistú vodu. Projekt „Podunajská brána“  ponúka pozemky a rodinné domy v lokalite, kde skúšobné laboratórium EUROFINS BEL/NOVAMANN potvrdilo vynikajúcu kvalitu spodnej vody v tejto lokalite.

Odber podzemnej vody bol uskutočnený dňa 24.8.2017. Všetky namerané hodnoty: arzénu, benzénu, monochlórbenzénu, etylbenzénu, toluénu, xylénu m, 1,2 1,3 as 1,4 dichlórbenzénu, ametrynu, atrazinu, prometrynu, simazinu, hebicídov, hexachlórbenzénu, propazínu ale aj ďalších chemických látok a chemických zlúčenín bolo hodnotených ako vyhovujúcich. Akreditované laboratiórium tak jednoznačne preukázalo vynikajúcu vodu zo studní, kde budú umiestnené domy a bytové domy „Podunajská brána“. Vaša záhrada tak môže byť zavlažovaná čisto prírodnou a nezávadnou vodou.

Bývanie v harmónii s prírodou je pritom žiadaný trend.  Rovnako tak si môžete v predzáhradke polievať čistou vodou overenou v laboratóriu vašu bylinkovú záhradu alebo vlastné bio produkty. Kvalitná a bezpečná voda  je zárukou zdravia.

Aj vy si zamilujete benefity tohto úžasného projektu!

Vlastný pozemok umožňuje, aby ste aj vaše deti vychovávali v harmonickom a ekologickom duchu. Pritom sa nemusíte vzdať výhod mestského bývania. Poďte sa pozrieť s vašou rodinou na vaše nové bývanie. Srdečne ste vítaný.