Produkty moderní kanceláře/Proptech/Vše co pot …

https://www.modernoffice.cz

Moder office je miesto pre moderné vybavenie malých a stredných kancelárií. Zameriavame sa na freelance pracovníkov, živnostníkov, malých a stredných podnikateľov. Apel kladieme na praktickosť, zdravé pracovné prostredie a technologické prvky vašich malých kancelárií.

Email: contact@modernoffice.cz